Hier vind je de gedragscode die wij met de Vlaamse Slotenmakers Unie en de FOD Economie hebben ondertekend.